VIET NAM SMART CITY: TẶNG SÁCH CHO CẤP QUẢN LÝ – PHÁT ĐỘNG VĂN HÓA ĐỌC TRONG ĐỘI NGŨ CBNV

Lenin đã từng nói “Học, học nữa, học mãi”, Học là công việc tiếp thu tri thức để làm giàu thêm trí tuệ của mỗi người. Việc học không chỉ là chuyện một vài ngày mà là “học nữa, học mãi” – tức là học suốt đời. Tất cả đội ngũ CBNV dù đang ở vai trò và vị trí nào cũng cần phải bổ sung thêm kiến thức, đặc biệt là những anh chị đang trên cương vị quản lý càng cần phải là tấm gương của sự học hỏi và cố gắng không ngừng. Với tâm niệm đó, vừa qua, Tổng giám đốc Công ty đã có món quà nhỏ, là những quyển sách với kiến thức thực tiễn ứng dụng trong quá trình làm việc.
Hai đầu sách được Tổng Giám đốc lựa chọn và gửi tặng lần này đó là “Marketing giỏi phải kiếm được tiền” và “Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui”.
Với những bài học, bí quyết quý giá về những chiến dịch, chiến thuật Marketing bàn bản, “Marketing giỏi phải kiếm được tiền” chia sẻ rõ hơn khái niệm chính xác của marketing, các cách để thực hiện marketing một cách thật thành công nhưng quan trọng nhất là vẫn bán được hàng và kiếm được tiền.
Bên cạnh đó, quản lý đội ngũ chưa bao giờ là công việc dễ dàng, mỗi quyết định, hành vi ứng xử của người lãnh đạo đều mang tính ảnh hưởng đến đội ngũ. “Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui” sẽ tập trung vào quản trị con người, một tập thể thống nhất sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển.
Với hai quyển sách lần này, Tổng Giám đốc hy vọng đội ngũ quản lý của Viet Nam Smart City sẽ có những bài học giá trị về cách thức làm việc cũng như quản lý con người một cách hiệu quả. Phát huy được cái tâm, cái tài của mình, ứng dụng vào quá trình làm việc để hỗ trợ và dẫn dắt đội ngũ nhân viên tạo ra hiệu quả công việc vượt trội.
Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động về sau trong phòng trào phát động văn hóa đọc sách và học tập không ngừng tại Viet Nam Smart City.
Nhật Anh – P.HCNS-PC.