LỄ XUẤT QUÂN – BIỆT ĐỘI SIÊU CHIẾN BINH

Sáng nay, ngày 01/04/2022, Viet Nam Smart City long trọng tổ chức buổi Lễ Xuất Quân tiễn đoàn Công tác đặc biệt được cử đi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 2 tháng.
Đây là cơ hội đặc biệt giúp cho 15 chiến binh siêu tài năng và nhiệt huyết được tiếp cận và chinh phục thị trường phía Nam đầy tiềm năng. Hai tháng tới sẽ có nhiều thử thách, tuy nhiên với bản lĩnh của người Viet Nam Smart City, Công ty tin rằng các anh chị sẽ biết cách đón thời cơ để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.
Xin chúc cho “Biệt đội Siêu Chiến Binh” luôn chân cứng đá mềm,
và có một chuyến công tác thật an toàn, thuận lợi, thành công thắng lợi trở về. ❤️❤️❤️❤️❤️
Nhật Anh – Phòng HCNS-PC.